Νέος Λιμένας Νήσου Χίου

Ο Κεντρικός Λιμένας της Χίου εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση της νήσου από τα αρχαία χρόνια,. Πήρε τη σημερινή του μορφή στα τέλη του 19ου αι. ώστε να εξυπηρετηθούν, η εμπορική διακίνηση των τοπικών προϊόντων (μαστίχα, εσπεριδοειδή κ.λπ.) και γενικά, η περίφημη χιώτικη ναυτιλία. Ο ιστορικός αυτός λιμένας, ωστόσο, δε δύναται να ανταποκριθεί πια στις σύγχρονες απαιτήσεις της διακίνησης επιβατών και αγαθών. Οι νέες ανάγκες οδήγησαν στην απαίτηση κατασκευής νέων λιμενικών έργων σε άλλη θέση, καθώς διαπιστώθηκαν σημαντικές δυσκολίες στην επέκταση των υφιστάμενων.

Το 2003, η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου ανέθεσε σε σύμπραξη γραφείων με κύριους μελετητές τις εταιρίες ΣΑΛΦΩ ΑΕ και ΚΑΝΩΝ A.E. τη μελέτη των νέων έργων, στη θέση έμπροσθεν του υφιστάμενου αεροδρομίου. Η CNWAY, ως υπεργολάβος των λιμενικών, πραγματοποίησε το βασικό σχεδιασμό του λιμένα.

Ο έλεγχος των κυματικών συνθηκών, εντός της λιμενολεκάνης των νέων έργων, υλοποιήθηκε αρχικά, με φυσικό προσομοίωμα, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. Στην πορεία, ωστόσο, προτάθηκε η αντικατάσταση της θωράκισης τμήματος του νέου χερσαίου χώρου εξυπηρέτησης επιβατικών – οχηματαγωγών πλοίων με κατακόρυφο μέτωπο, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα του λιμένα. Η αλλαγή αυτή αναμενόταν να έχει επιπτώσεις στην κυματική διαταραχή της λιμενολεκάνης και απαιτήθηκε ο έλεγχος αυτής, με τη χρήση μαθηματικού προσομοιώματος. Η CNWAY εκπόνησε την αντίστοιχη μελέτη κυματικής διαταραχής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντικατάσταση της θωράκισης με κατακόρυφο μέτωπο δεν είχε, τελικά, αξιοσημείωτες επιπτώσεις στις εκτιμώμενες κυματικές συνθήκες που είχαν προκύψει από την εφαρμογή του φυσικού προσομοιώματος. Συνολικά, ο προβλεπόμενος προσήνεμος μόλος προστατεύει εξολοκλήρου τη λιμενολεκάνη από τους B και BA κυματισμούς, όταν πνέουν οι αντίστοιχοι άνεμοι σημαντικής ετήσιας συχνότητας. Ουσιαστικά, κυματική διαταραχή στη λιμενολεκάνη παρουσιάζεται όταν πνέουν οι A και NA άνεμοι, λόγω του προσανατολισμού της εισόδου του λιμένα προς νοτιοανατολικά. Η ετήσια συχνότητα πνοής των ανέμων αυτών είναι πολύ μικρή, ωστόσο, το ύψος κύματος που υπολογίζεται εντός της λιμενολεκάνης καθώς και δίπλα στην είσοδο του λιμένα φτάνει τα 1,90 μέτρα και κρίνεται μη αποδεκτό. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτάθηκε η χρήση απορροφητικών κρηπιδωμάτων με σκοπό τη μείωση των ανακλάσεων και την αντίστοιχη ελάττωση του κυματισμού στα 1,30 μέτρα εντός της λιμενολεκάνης και 1,10 μέτρα δίπλα στην είσοδο αυτής.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks1
• Εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου MIKE21 NSW της DHI Software για τον υπολογισμό των τοπικών κυματισμών νοτιοανατολικά του λιμένα με τη χρήση πλέγματος διαστάσεων 15μx15μ
• Προσομοίωση κυματικής διαταραχής με εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου PORTRAY της Seaworks3 σε πλέγμα διαστάσεων 12,5μx12,5μ
• Τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα με το πρόγραμμα Land Development Desktop της Autodesk
• Εφαρμογή προσομοιώματος για δύο (2) περιπτώσεις: η μία με συμβατικά παραλιακά κρηπιδώματα από σκυρόδεμα και η δεύτερη με απορροφητικά παραλιακά κρηπιδώματα
• Εξέταση τεσσάρων (4) κατευθύνσεων ανέμων ως εξής: βόρεια έντασης 9bf, βορειοανατολική έντασης 9bf, ανατολική έντασης 8bf και νοτιοανατολική έντασης, ομοίως, 8bf