Νέος Λιμένας Νήσου Χίου

Ο κεντρικός λιμένας Χίου κατατάσσεται στους Λιμένες Εθνικής Σημασίας και εξυπηρετεί το σύνολο της ακτοπλοϊκής κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων της νήσου και των μικρότερων γειτονικών νησιών (Οινούσσες και Ψαρά). Αποτελεί την πύλη σύνδεσης της ακριτικής αυτής περιοχής με την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ, ταυτόχρονα, είναι «στραμμένος» προς την Ανατολή.

Οι αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται στην κίνηση της κύριας γραμμής ακτοπλοΐας της νήσου καθώς και η χρήση πλοίων νέας τεχνολογίας, με απόσυρση των παλαιότερων, υπογράμμισαν την αδυναμία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων να ανταπεξέλθουν στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον καθώς και τη δυσκολία επέκτασής τους, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Το 2003 η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου ανέθεσε σε σύμπραξη γραφείων με κύριους πυλώνες τις εταιρίες ΚΑΝΩΝ ΑΕ και SALFO AE, τη μελέτη κατασκευής νέου λιμένα, σε άλλη θέση που βρίσκεται ανάμεσα στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Χίου και του ρέματος «Κοκκαλά», έμπροσθεν και σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο. Ο σχεδιασμός του νέου λιμένα πραγματοποιήθηκε από τον μελετητή Αλβέρτο–Παύλο Γιαμίν και την εταιρία CNWAY που υπήρξε και ο βασικός υπεργολάβος για το μελετητικό αντικείμενο των λιμενικών και συγκοινωνιακών. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2010.

Στοιχεία έργου:

• Έργα άμεσης εφαρμογής - Α’ Φάση
Δαπάνη κατασκευής: 61.350.000 €
Κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μόλου με φυσικούς και τεχνητούς ογκολίθους για τη δημιουργία προστατευμένης λιμενολεκάνης. Ο προσήνεμος μόλος έχει μήκος 1.065μ και ο υπήνεμος μόλος 270μ.
Κατασκευή κρηπιδότοιχου συνολικού μήκους 380μ και δύο κάθετων γεφυρωτών προβλητών μήκους 156 μέτρων έκαστος, στη νότια περιοχή της λιμενολεκάνης, για την πλαγιοπρυμνοδέτηση Ε/Γ–Ο/Γ πλοίων έως 170μ και την πρυμνοδέτηση ημερόπλοιων έως 14μ.
Νέος χερσαίος χώρος επιφάνειας 67.200τμ. για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης.
Κατασκευή εγκατάστασης εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιου μήκους έως 200μ εξωτερικά της λιμενολεκάνης.

• Μελλοντικά έργα – Β’ Φάση
Δαπάνη κατασκευής: 12.330.000 €
Κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 545μ για την πλαγιοδέτηση εμπορικών πλοίων και ταυτόχρονη δημιουργία χερσαίου χώρου επιφάνειας 93.300 μ2
Η τελική δυναμικότητα της νέας λιμενικής εγκατάστασης είναι:
Τέσσερα (4) Ε/Γ–Ο/Γ πλοία μήκους έως 170 μέτρα
Τρία (3) ημερόπλοια μήκους έως 14 μέτρα
Ένα (1) σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Τέσσερα (4) εμπορικά πλοία μήκους έως 75,00 μέτρα
Ένα (1) κρουαζιερόπλοιο μήκους έως 200 μέτρα