Αποβάθρα Ο/Γ Σκαφών Λιμένα Καλύμνου

Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και εντοπίζεται μεταξύ των νησιών της Λέρου και της Κω. Το κύριο λιμάνι βρίσκεται στον Όρμο Πόθια στο νότιο τμήμα του νησιού και λειτουργεί ως βασική θαλάσσια πύλη για επιβάτες και εμπορεύματα. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικές υποδομές για την εξυπηρέτηση τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής καθώς επίσης και αλιευτικών σκαφών.

Στα πλαίσια της λιμενικής μελέτης που εκπονείται για την επέκταση του λιμένα Καλύμνου συμπεριλαμβάνεται και ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκε από την CNWAY για λογαριασμό του μελετητή περιβαλλοντικών της σύμπραξης.

Στοιχεία έργου:

  • Ενίσχυση της δια συνδεσιμότητας σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο με την αναβάθμιση των υποδομών ελλιμενισμού, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου μεγέθους πλοίων
  • Προτάθηκαν μέτρα για τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα οι βασικές κατευθύνσεις των οποίων είναι:
    • Χρήση των υλικών εκσκαφής για τον εμπλουτισμό της παρακείμενης τεχνητής παραλίας με κατάλληλο ίζημα των βυθοκορήσεων έπειτα από δειγματοληπτικό έλεγχο
    • Τακτικός έλεγχος της ποιότητας των υδάτων της παρακείμενης παραλίας
  • Σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης λιμένα Καλύμνου