Λιμένα Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου

Ο όρμος του Αγ. Νικολάου, στα βορειοανατολικά της Ζακύνθου, πήρε το όνομά του από το μικρό νησί, που βρίσκεται στο στόμιό του. Η παρουσία του δημιουργεί δύο εισόδους προς τον όρμο και τις αντίστοιχες λιμενικές εγκαταστάσεις, τη βόρεια και τη νότια. Τα υφιστάμενα κρηπιδώματα εξυπηρετούν τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία που εκτελούν το δρομολόγιο προς την Πεσσάδα Κεφαλονιάς κατά τους θερινούς μήνες, τα ημερόπλοια που εκτελούν τη διαδρομή προς την περίφημη παραλία του Ναυαγίου και, τέλος, τα αλιευτικά και διερχόμενα τουριστικά σκάφη.

Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις παρουσιάζουν, ωστόσο, σημαντικά λειτουργικά προβλήματα που οφείλονται κυρίως στα υποτυπώδη εξωτερικά λιμενικά έργα, τα οποία δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τη λιμενολεκάνη από τους ΒΑ και ΝΑ κυματισμούς που πλήττουν την περιοχή. Έτσι, και με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων μερίμνησε για την ανάθεση μελέτης σχεδιασμού νέων λιμενικών έργων, στα πλαίσια της οποίας παρουσιάστηκαν τρεις διαφορετικές διατάξεις.

Ο έλεγχος των διατάξεων αυτών, σε σχέση με τις διαμορφούμενες κυματικές συνθήκες στις εισόδους του όρμου αλλά και εντός της λιμενολεκάνης, απαίτησε την εκπόνηση μελέτης κυματικής διαταραχής μέσω της εφαρμογής των αντίστοιχων μαθηματικών προσομοιωμάτων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2006 από την CNWAY για λογαριασμό του μελετητή λιμενικών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι προτεινόμενες διατάξεις της λιμενικής μελέτης δεν προσφέρουν ικανοποιητική προστασία, σε περίπτωση πνοής ισχυρών ΒΑ και ΝΑ ανέμων. Η χρήση απορροφητικών κρηπιδωμάτων βελτιώνει κάπως τις συνθήκες αλλά δεν εξαλείφει οριστικά το πρόβλημα. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μαθηματικού προσομοιώματος, και σε συνεργασία με το μελετητή λιμενικών, καταρτίστηκε μία νέα διάταξη έργων, με κυματοθραύστες μεγαλύτερου μήκους, στις εισόδους του όρμου καθώς και με χρήση απορροφητικών διατομών στα νέα παραλιακά κρηπιδώματα, η οποία αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική, ως προς την διατήρηση της κυματικής διαταραχής εντός λιμενολεκάνης σε ανεκτά επίπεδα.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks1
• Προσομοίωση κυματικής διαταραχής με εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου PORTRAY της Seaworks3
• Τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα με το σχεδιαστικό πρόγραμμα AutoCad Civil3D της Autodesk, ορθογωνικός κάνναβος διαστάσεων 10μx10μ
• Εφαρμογή προσομοιώματος για 8 διατάξεις έργων, υφιστάμενη και επτά προτεινόμενες λύσεις
• Εξέταση τριών (3) κατευθύνσεων ανέμων, BΑ για ένταση 11bf, A για ένταση ομοίως 11bf και ΝΑ για ένταση 7bf