Λιμένας Νήσου Καρπάθου

Η Κάρπαθος, το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση νησί του συμπλέγματος της Δωδεκανήσου, είναι ένας από τους ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς του ΝΑ Αιγαίου με κύριους άξονες τον εναλλακτικό και λαογραφικό τουρισμό. Τα παραπάνω καθώς και η δρομολόγηση μεγαλύτερων πλοίων για τη θαλάσσια σύνδεσή της, αποκάλυψαν την λειτουργική ανεπάρκεια των υποδομών του κύριου λιμένα στα Πηγάδια, για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων και μελλοντικών ακτοπλοϊκών αναγκών της νήσου. Έτσι, το 2009 και ύστερα από διαγωνισμό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέθεσε στη CNWAY, το σχεδιασμό συμπληρωματικών έργων, γύρω από τη Γαρόνησο, σε επέκταση των υφιστάμενων και με σκοπό την αναβάθμισή τους.

Αναπόσπαστο κομμάτι του ελέγχου του σχεδιασμού των νέων έργων ήταν η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη αναγνώριση της παράκτιας περιοχής η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη δειγματοληψία και κοκκομετρική ανάλυση του υλικού του πυθμένα για τον προσδιορισμό της διαβάθμισής του. Ακολούθησε η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος μεταφοράς του διαθέσιμου ιζήματος κατά μήκος της ακτογραμμής, με σκοπό την «αποτύπωση» της τελικής μορφής της, πριν και μετά την κατασκευή των έργων, καθώς και τον έλεγχο προσάμμωσης της προτεινόμενης εκβάθυνσης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα νέα έργα δεν επηρεάζουν την ήδη διαμορφωμένη ακτομηχανική ισορροπία της περιοχής και δεν απαιτείται κάποια αλλαγή στη χάραξή τους ενώ ταυτόχρονα, δεν παρατηρείται σημαντική τάση προσάμμωσης στην περιοχή εκβάθυνσής τους.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks.
• Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με το υπολογιστικό πακέτο TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στη σύζευξη των επιμέρους μοντέλων κυματικής διάδοσης (TOMAWAC), υπολογισμού κυματογενών ρευμάτων (TELEMAC2D) και στερεομεταφοράς (SISYPHE).
• Πλέγμα υπολογισμού διαστάσεων 2,8x3,3χλμ., 17.900 κόμβων και 32.000 στοιχείων
• Εφαρμογή προσομοιώματος για 2 διατάξεις έργων, υφιστάμενη και προτεινόμενη
• Διάρκεια προσομοίωσης ενός έτους, 4 κατευθύνσεις ανέμων και εντάσεις 3bf και άνω