Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελλίου Κρήτης

Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της επιβατικής κίνησης στον υφιστάμενο αερολιμένα Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”, γεγονός που οδήγησε στον κορεσμό του. Πιο συγκεκριμένα κατά το έτος 2007 κατετάγη στη δεύτερη θέση πανελλαδικά και στην πρώτη θέση σε εξυπηρέτηση επιβατών τσάρτερ (περίπου 5.400.000 και 4.000.000 επιβάτες αντίστοιχα). Παρόλα αυτά οι εγκαταστάσεις του είναι παλαιές, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά πλέον δεν επαρκούν και η διαχείριση της λειτουργίας του δεν έχει εκσυγχρονιστεί. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται είναι μεγάλες οπότε θεωρήθηκε αναγκαία η κατασκευή νέου διεθνούς αεροδρομίου προς αντικατάσταση του υφιστάμενου, το οποίο προβλέπεται να αναπλασθεί ως χώρος αναψυχής των κατοίκων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, νυν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανέθεσε το γενικό σχέδιο ανάπτυξης (Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο) του νέου αεροδρομίου στην εταιρία DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε η μελέτη επιλογής θέσης του αερολιμένα και πλήρους προσδιορισμού της θέσης του άξονα του διαδρόμου σε συνεργασία με την εταιρία CNWAY. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2004 και ο διαγωνισμός για τη δημοπράτηση του έργου το 2014.

Στοιχεία έργου:

  • Εξέταση διαφόρων εναλλακτικών θέσεων του αερολιμένα και επιλογή της βέλτιστης, συνεκτιμώντας δύο παράγοντες:
    α. Ευκολία προσέγγισης των αεροσκαφών σύμφωνα με το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής (παρακείμενοι ορεινοί όγκοι).
    β. Απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες κάθε θέσης προκειμένου για την εξασφάλιση του πεδίου ελιγμών και των ελεύθερων επιφανειών σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά ICAO (ζώνες προσγείωσης και απογείωσης, ζώνη ασφαλείας, μεταβατικές επιφάνειες).
  • Επιλογή θέσης άξονα του νέου διαδρόμου συνολικού μήκους 3.000μ (με πρόβλεψη επέκτασης στα 3.800μ) στην περιοχή του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Kαστέλλι Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα παράλληλα προς τον υπάρχοντα στρατιωτικό διάδρομο σε απόσταση 450μ προς τα δυτικά. Δυτικότερα του διαδρόμου προβλέπεται η κατασκευή τροχοδρόμου και οι απαραίτητες χερσαίες εγκαταστάσεις του νέου αερολιμένα.
  • Στην τελική του μορφή ο νέος αερολιμένας θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί την κίνηση 9.000.000 επιβατών περίπου μέχρι και το 2020. Η κίνηση των επιβατών εσωτερικού αποτελεί περίπου το 15% της συνολικής εκτιμώμενης κίνησης.