Λιμένας Μαρμαρίου Εύβοιας

Ο Λιμένας Μαρμαρίου εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Εύβοιας και ειδικότερα στη βόρεια πλευρά του ομώνυμου όρμου και συνδέει τη Νότια Εύβοια με το λιμένα της Ραφήνας (Αττικής). Ο επιβατικός λιμένας λειτουργεί στο βόρειο άκρο του παραλιακού μετώπου του οικισμού Μαρμάρι και χαρακτηρίζεται από ανεπαρκείς εγκαταστάσεις και προβληματική οδική πρόσβαση. Κατά μήκος του παραλιακού μετώπου του οικισμού αλλά και στην θαλάσσια ζώνη αυτού προσδένουν αλιευτικά και τουριστικά σκάφη, χωρίς ουσιαστική προστασία από τις κυματικές συνθήκες και χωρίς βασικές παροχές εξυπηρέτησης.

Το Λιμενικό Ταμείο Μαρμαρίου υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας και νυν Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ανέθεσε το 2012 στην CNWAY την εκπόνηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του λιμένα. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στις 28-3-2013.

Στοιχεία έργου:

 • Εκτιμώμενη δαπάνη έργων Φάσης Α (Επιβατικός Λιμένας): 11.460.000€
 • Εκτιμώμενη δαπάνη έργων Φάσης B (Αλιευτικό και Τουριστικό καταφύγιο): 3.570.000€
 • Εκτιμώμενη δαπάνη έργων Φάσης Γ (Υποδομή οδικής πρόσβασης): 1.170.000€
 • Δυναμικότητα Επιβατικού Λιμένα μετά την επέκταση:
  • Τρία Επιβατικά – Οχηματαγωγά (Ε/Γ–Ο/Γ) πλοία μήκους έως 100μ, (ένα εξωτερικά και δύο εσωτερικά του λιμένα) και δύο κτίρια υποστήριξης των λιμενικών λειτουργιών (στέγαστρο αναμονής επιβατών και φυλάκιο λιμενικού σταθμού) συνολικής επιφάνειας 367τμ
  • Χώρος προσωρινής αναμονής οχημάτων φόρτωσης πλοίων δυναμικότητας 180 θέσεων
  • Νέα κρηπιδώματα μήκους 275μ
  • Συνολικός νέος χερσαίος χώρος 13.895τμ
 • Αλιευτικό καταφύγιο δυναμικότητας 64 σκαφών μήκους έως 20μ
 • Τουριστικό καταφύγιο δυναμικότητας 37 σκαφών μήκους έως 20μ με κτίριο εξυπηρέτησης των χρηστών επιφάνειας 120 τμ