Ανάπλαση Παραλιών Πανεπιστήμιο – Νεάπολη – Κράτηγος Μυτιλήνης

Νοτιότερα της πόλης της Μυτιλήνης και κατά μήκος της παραλιακής οδού προς το αεροδρόμιο και την περιοχή των Λουτρών υπάρχουν διάφορες μικρές και γραφικές παραλίες (Νεάπολη, Κράτηγος κ.λπ.), οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης λουομένων λόγω και της εγγύτητας τους με την πόλη. Όμως η έντονη τάση διάβρωσης που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή, συνιστά σημαντική απειλή υποβάθμισης των παραλιών αυτών. Επίσης λόγω της εξέλιξης του παραπάνω φαινομένου, εγείρεται θέμα λειτουργικότητας και ασφάλειας της εν λόγω παραλιακής οδού. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις θέσεις των ακτών Πανεπιστήμιο (Ξενία), Νεάπολη (Ιστορικό) και Κράτηγος.

Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου για την ανάσχεση των δυσμενών συνθηκών που διαμορφώνονται, ο πρώην Δήμος Μυτιλήνης ανέθεσε το 2008 στον μελετητή Κωνσταντίνο Γιαμίν τη μελέτη τεχνητής ανάπλασης αμμωδών παραλιών σε ακτές της Μυτιλήνης (Πανεπιστήμιο – Νεάπολη – Κράτηγος), η οποία αποτελεί εφαρμογή αντίστοιχης ερευνητικής εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το οριστικό στάδιο της μελέτης αυτής εκπονήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία CNWAY και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2010.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 5.810.000€
• Ακτή Πανεπιστήμιο: Ύφαλος κυματοθραύστης μήκους 375μ, σε απόσταση 120 έως 140μ από την ακτή. Δύο πρόβολοι συνολικού μήκους 140μ, κάθετοι στην ακτή. Αναπλήρωση παραλίας με άμμο για μήκος 310μ, μεταξύ των προβόλων
• Ακτή Νεάπολη: Ύφαλος κυματοθραύστης μήκους 285μ, σε απόσταση 120 έως 140μ από την ακτή. Δύο πρόβολοι συνολικού μήκους 155μ, κάθετοι στην ακτή. Αναπλήρωση παραλίας με άμμο για μήκος 233μ, μεταξύ των προβόλων
• Ακτή Κράτηγος: Ύφαλος κυματοθραύστης μήκους 350μ, σε απόσταση 170 έως 220μ από την ακτή. Δύο πρόβολοι συνολικού μήκους 255μ, κάθετοι στην ακτή. Αναπλήρωση παραλίας με άμμο για μήκος 300μ, μεταξύ των προβόλων