Αλιευτικό Καταφύγιο Καρδαμύλων Χίου

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις των Καρδαμύλων, εντός του κόλπου Μάρμαρο στα βόρεια της Χίου, εξυπηρετούν κυρίως τα αλιευτικά σκάφη της ευρύτερης περιοχής ενώ, κατά τους θερινούς μήνες, φιλοξενούν και διερχόμενα σκάφη αναψυχής. Παρουσιάζουν, ωστόσο, σημαντικές λειτουργικές δυστοκίες, καθώς ο υφιστάμενος προσήνεμος μόλος δεν ανακόπτει αποτελεσματικά τους βόρειους κυματισμούς που πλήττουν άμεσα την περιοχή, ενώ μεγάλο μήκος των παραλιακών κρηπιδωμάτων είναι αβαθές, λόγω εναπόθεσης ιζήματος που μεταφέρεται από χείμαρρο ο οποίος εκβάλει εντός της λιμενολεκάνης. Έτσι, το 2008, μετά από διενεργούμενο διαγωνισμό, ο πρώην Δήμος Καρδαμύλων ανέθεσε στη CNWAY το σχεδιασμό των έργων βελτίωσης του υφιστάμενου καταφυγίου με σκοπό τον ασφαλή ελλιμενισμό των εξυπηρετούμενων σκαφών καθώς και τη δυνατότητα μελλοντικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης της βόρειας Χίου με τη Μυτιλήνη, μέσω Ε/Γ–Ο/Γ πλοίου, γραμμή Καρδάμυλα – Πλωμάρι.

Προκειμένου να ελεγχθούν οι επιπτώσεις του σχεδιασμού των νέων έργων στη μορφή της ακτογραμμής της ευρύτερης περιοχής του κόλπου Μάρμαρο, απαιτήθηκε η εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης. Η γεωμορφολογική αναγνώριση έγινε μέσω επί τόπου παρατηρήσεων και βιβλιογραφικής έρευνας. Ακολούθησε ο υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά και στη συνέχεια, η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος μεταφοράς του ιζήματος κατά μήκος της ακτογραμμής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα νέα έργα δεν προκαλούν κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στην ακτομηχανική ισορροπία της περιοχής, ανάντη και κατάντη του έργου. Ο σχεδιασμός τους, ωστόσο είναι πολύ αποτελεσματικός καθώς διακόπτει κάθε ρευματισμό και στερεομεταφορά του εναποτιθέμενου ιζήματος, εντός της λιμενολεκάνης, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η αποκομιδή του.

Στοιχεία μελέτης:
  • Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks
  • Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου MIKE και συγκεκριμένα των επιμέρους μοντέλων αποτύπωσης ακτής και πυθμένα (ΜΙΚΕ21 PP), υπολογισμού τοπικών κυματισμών (MIKE21 NSW), υπολογισμού τοπικών θαλάσσιων ρευμάτων (MIKE21 HD) και θαλάσσιας στερεομεταφοράς (MIKE21 ST)
  • Η περιοχή μελέτης περιλάμβανε το σύνολο της θαλάσσιας έκτασης του όρμου Μάρμαρο
  • Εφαρμογή προσομοιώματος για 2 διατάξεις έργων (υφιστάμενη και προτεινόμενη)
  • Εξέταση της βόρειας κατεύθυνσης ανέμου για εντάσεις 9 και 5Bf