Αεροδρόμιο Νήσου Χίου

Η αναγκαιότητα επαρκούς αεροπορικής υποδομής στη Χίο, ως ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας σε έκταση και πληθυσμό και επίσης απομακρυσμένα σε σχέση με τα βασικά αστικά κέντρα της χώρας, είναι πασιφανής. Ο υφιστάμενος αερολιμένας εντοπίζεται στην ανατολική παράκτια ζώνη σε απόσταση 4χλμ από το κέντρο της πόλης και διαθέτει διάδρομο μήκους 1.500μ, που συνιστά μέγεθος μικρό δεδομένου του μεγέθους της νήσου, με συνολική κτιριακή υποδομή μόλις 800μ2. Αρκεί να αναφερθεί ότι εξυπηρέτησε την κίνηση περίπου 185.000 επιβατών κατά το έτος 2014 με μόλις το 10% αυτών να προέρχονται από το εξωτερικό. Για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών αλλά και της προσέλκυσης μεγαλύτερης τουριστικής κίνησης εξωτερικού απαιτείται η αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου αερολιμένα ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερα αεροσκάφη.

Ενόψει των παραπάνω, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, νυν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανέθεσε τη μελέτη επέκτασης και βελτίωσης πεδίου ελιγμών του Κρατικού Αερολιμένα Χίου στην εταιρία DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με το μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν και ολοκληρώθηκε το 1987.

Στοιχεία μελέτης:

• Επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου κατά 750μ προς βόρεια και νότια,
• Επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών,
• Δημιουργία χερσαίου χώρου με επιχώσεις στη θάλασσα για ανάπτυξη νέου αεροσταθμού,
• Επανασχεδιασμός οδών και αποκατάσταση παραλιακής οδού.

Παρόλα αυτά η ανωτέρω μελέτη δεν εφαρμόστηκε ενώ τελικά θα γίνει επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου κατά 300μ προς τα βόρεια φθάνοντας τα 1.800μ, όπως προβλέπεται στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του αεροδρομίου Χίου. Η μικρότερη απαίτηση για απαλλοτριώσεις κατέστησε την επιλογή αυτή ως πλέον ρεαλιστική. Στα πλαίσια της μελέτης των προκαταρκτικών προτάσεων του νέου λιμένα Χίου εκπονήθηκαν από την CNWAY τα διαγράμματα εμποδίων σύμφωνα με την παραπάνω επέκταση του διαδρόμου, αποκλειστικά για τον εντοπισμό τυχόν αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επέκτασης, του κεντρικού υφιστάμενου λιμένα και του νέου. Η εργασία ολοκληρώθηκε το 2003.

Στοιχεία που ερευνήθηκαν:

• Έλεγχος εμποδίων στις περιοχές ανατολικά και στην επέκταση προς βορρά του διαδρόμου με εξέταση τεσσάρων εναλλακτικών λύσεων του νέου λιμένα καθώς και του κεντρικού για πλοία ύψους μέχρι 40μ και 45μ.
• Εκπόνηση διαγραμμάτων εμποδίων στις επιφάνειες προσέγγισης και απογείωσης, τη μεταβατική επιφάνεια και την εσωτερική οριζόντια επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες της ΥΠΑ και τις προδιαγραφές κατά ICAO.
• Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι σε μία εκ των εναλλακτικών λύσεων (νέος λιμένας βόρεια του βιολογικού καθαρισμού) το μεγαλύτερο μήκος των κρηπιδωμάτων βρίσκεται σε περιοχή με εμπόδια ενώ οι υπόλοιπες λύσεις είναι ελεύθερες εμποδίων.