Αεροδρόμιο Νήσου Σκύρου

Ο μικτής χρήσης (στρατιωτικός και πολιτικός) αερολιμένας της Σκύρου, που εντοπίζεται στο βορειότερο άκρο του νησιού, παρουσιάζει μειονεκτήματα, τα οποία επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία και εξέλιξή του. Καταρχήν το κτίριο επιβατών δεν έχει περιθώρια επέκτασης, μιας και περιβάλλεται από στρατιωτικές εγκαταστάσεις ενώ η πρόσβαση γίνεται μόνο έπειτα από στρατιωτικό έλεγχο. Επίσης ο χώρος του πολιτικού αερολιμένα θεωρείται σημαντικός για τις μελλοντικές επεκτάσεις της στρατιωτικής υποδομής. Η προοπτική της περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης της νήσου επιβάλει την εξεύρεση άμεσων λύσεων.

Με σκοπό την εξάλειψη των παραπάνω προβλημάτων, προκηρύχθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, νυν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το γενικό σχέδιο ανάπτυξης (Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο) του αεροδρομίου Σκύρου, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του. Η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρία DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ, εκπονήθηκε σε συνεργασία με το μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν και ολοκληρώθηκε το 2001.

Στοιχεία έργου:

 • Χρονικός ορίζοντας της μελέτης είναι το έτος 2020 με ενδιάμεσα έτη στόχους ανά πενταετία. Για την κάλυψη όλων των πιθανών σεναρίων ζήτησης αερομεταφορών αναπτύχθηκαν τρεις φάσεις με την πρώτη να αντιστοιχεί στο βραχυπρόθεσμο σενάριο, τη δεύτερη στο μεσοπρόθεσμο και την τρίτη στο υψηλό. Με την κατασκευή της Α΄ φάσης ο αερολιμένας θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί την κίνηση 31.550 επιβατών μέχρι και το 2020, αντί 2.300 επιβατών το 1999. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τις επόμενες φάσεις είναι 87.500 και 315.500 επιβάτες για τις φάσεις Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα. Η κίνηση των επιβατών εσωτερικού στις προβλέψεις αποτελεί το 5% της συνολικής λόγω της θεωρούμενης μεγάλης αύξησης κινήσεων εξωτερικού.
 • Σχεδιασμός πεδίου ελιγμών ανά φάση λαμβάνοντας ως αεροσκάφος σχεδιασμού το Boeing 757-200:
  Α΄ φάση: Αύξηση πλάτους διαδρόμου από 30μ σε 45μ, νέος συνδετήριος τροχόδρομος μήκους 150μ πλάτους 23μ με επιπλέον ερείσματα πλάτους 10μ εκατέρωθεν, νέα θέση δαπέδου στάθμευσης για 2 αεροσκάφη.
  Β΄ φάση: Επέκταση δαπέδου στάθμευσης για 3 αεροσκάφη.
  Γ΄ φάση: Νέος συνδετήριος τροχόδρομος μήκους 130μ πλάτους 23μ με επιπλέον ερείσματα πλάτους 10μ εκατέρωθεν, επέκταση δαπέδου στάθμευσης για 10 αεροσκάφη.
 • Επεμβάσεις στα κτίρια επιβατών ανά φάση:
  Χρονικό διάστημα υλοποίησης Α΄ φάσης: Περιορισμένη επέκταση και ανάπλαση υφιστάμενου κτιρίου
  Α΄ φάση: Μετεγκατάσταση αεροσταθμού με κατασκευή νέου κτιρίου επιβατών συνολικού εμβαδού 2.500μ2.
  Β΄ φάση: Προσθήκη 2.000μ2 με συνολική επιφάνεια κτιρίου 4.500μ2.
  Γ΄ φάση: Προσθήκη 6.000μ2 με συνολική επιφάνεια κτιρίου 10.500μ2.
 • Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ανά φάση:
  Α΄ φάση: 9 θέσεις ΙΧ για στάθμευση μακράς διαρκείας, 6 θέσεις ΙΧ των εργαζομένων, 15 θέσεις TAXI, 4 θέσεις λεωφορείων και 10 θέσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.
  Β΄ φάση: Επιπλέον 3 θέσεις ΙΧ για στάθμευση μακράς διαρκείας με σύνολο 12 θέσεις, επιπλέον 5 θέσεις ΙΧ των εργαζομένων με σύνολο 11 θέσεις, επιπλέον 5 θέσεις TAXI με σύνολο 20 θέσεις, επιπλέον 4 θέσεις λεωφορείων με σύνολο 8 θέσεις, επιπλέον 30 θέσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με σύνολο 40 θέσεις.
  Γ΄ φάση: Επιπλέον 9 θέσεις ΙΧ για στάθμευση μακράς διαρκείας με σύνολο 21 θέσεις, επιπλέον 5 θέσεις ΙΧ των εργαζομένων με σύνολο 16 θέσεις, επιπλέον 8 θέσεις TAXI με σύνολο 28 θέσεις, επιπλέον 16 θέσεις λεωφορείων με σύνολο 24 θέσεις.
 • Βελτίωση της οδικής πρόσβασης του αερολιμένα για μήκος 1,8χλμ και κατάλληλη οργάνωση της κυκλοφορίας για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πεζών και οχημάτων.