Αγίας Κυριακής Νήσου Λήμνου

Στις ανατολικές ακτές της νήσου Λήμνου δεν υπάρχει άλλη αλιευτική εγκατάσταση παρά μόνον το αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Κυριακής το οποίο αποτελείται από έναν μοναδικό προβλήτα και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Όρμου Κέρος στο μέσο περίπου της ανατολικής ακτογραμμής. Το κρηπίδωμα που διατίθεται για τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών δεν προστατεύεται ιδιαίτερα από τους βορειοανατολικούς και ανατολικούς ανέμους με συνέπεια, το μεγαλύτερο μέρος του τοπικού στόλου να καταφεύγει αρόδου στο βόρειο τμήμα του Όρμου και μικρότερο ποσοστό να χρησιμοποιεί τον υφιστάμενο προβλήτα.

Προκειμένου να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, ο τότε Δήμος Μούδρου ανέθεσε το 2001, την εκπόνηση της οριστικής μελέτης των έργων επέκτασης και βελτίωσης στο μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2002.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη κατασκευής: 1.394.000 €
• Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 102 σκάφη μήκους έως 15,00 μέτρα
• Συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων: 195 μέτρα
• Συνολικό μήκος προσήνεμου μόλου: 115 μέτρα
• Κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης σκαφών πλάτους 5,00 μέτρων
• Συνολικός χερσαίος χώρος: 2.400 μ2