Πρωταρχικός μας στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας και η παραγωγή καινοτόμων τεχνικών λύσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση των έργων που αναλαμβάνουμε. Η αξία της φιλοσοφίας μας έχει εμπράκτως επιβεβαιωθεί με τη διάκριση στην πρώτη θέση των τεχνικών προτάσεων σε τρεις διαδοχικούς διαγωνισμούς λιμενικών μελετών που αφορούσαν τo λιμένα της νήσου Καλύμνου το 2011, της νήσου Καρπάθου το 2013 καθώς επίσης και το λιμένα Φανών της νήσου Ρόδου το 2014.

Η αφοσίωση μας στην υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στις τεχνικές μας λύσεις και η συνεχείς προσπάθεια για την παραγωγή έργων χαμηλού κόστους και οικολογικού ίχνους με ταυτόχρονη αυξημένη λειτουργικότητα επιτυγχάνεται μέσα από πολύπλευρη προσέγγιση του μελετητικού αντικειμένου από επιστήμονες με διαφορετικές ειδικότητες και εξειδίκευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτής των περιβαλλοντικών. Έτσι ο προτεινόμενος σχεδιασμός πέραν των τεχνικών πλεονεκτημάτων που αποκτά διαθέτει και περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία διευκολύνουν την ένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, αυξάνοντας παράλληλα την κοινωνική και θεσμική αποδοχή τους.