Θέση Λιμενολόγου-Ακτομηχανικού

Η εταιρεία μας αναζητά συνεργάτη πολιτικό μηχανικό, πλήρους απασχόλησης, για τη σύνταξη λιμενικών και ακτομηχανικών μελετών. Το κύριο αντικείμενο αφορά την κατάρτιση αριθμητικών προσομοιωμάτων παράκτιας μορφολογίας και κυματικής διάδοσης καθώς και εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων.

Καθήκοντα
 • Σχεδιασμός 2D/3D και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον CAD
 • Κατάρτιση υπολογιστικού πλέγματος με χρήση CAD και GIS
 • Βασική παραμετροποίηση των αριθμητικών προσομοιωμάτων
 • Επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 • Σύνταξη τευχών προμετρήσεων/προϋπολογισμού
Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με μεταπτυχιακές σπουδές στα παράκτια έργα
 • Εμπειρία στην εφαρμογή αριθμητικών προσομοιωμάτων
 • Άριστη γνώση Η/Υ, AutoCAD και της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και εφευρετικότητα στην επίλυση προβλημάτων
Προαιρετικά
 • Εμπειρία στην εφαρμογή των προσομοιωμάτων opentelemac
 • Γνώση Python και Fortran
 • Γνώση AutoCAD Civil3D

Θέση Περιβαλλοντολόγου

Η εταιρεία μας αναζητά συνεργάτη περιβαλλοντολόγο, πλήρους απασχόλησης, για τη σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών. Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία.

Καθήκοντα
 • Κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίου και θεματικών χαρτών σε περιβάλλον CAD/GIS
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
Απαραίτητα προσόντα
 • Δίπλωμα ή/και μεταπτυχιακό στην προστασία περιβάλλοντος
 • Άριστη γνώση Η/Υ, της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση της σχετικής νομοθεσίας
 • Ικανότητα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
Προαιρετικά
 • Γνώση QGIS
 • Γνώση AutoCAD Civil3D
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη παρακάτω φόρμα.
 • Eπιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: doc, pdf, docx.