Θέση Λιμενολόγου-Ακτομηχανικού

Η εταιρεία μας αναζητά πολιτικό μηχανικό, πλήρους απασχόλησης, για τη σύνταξη λιμενικών και ακτομηχανικών μελετών. Το κύριο αντικείμενο αφορά την κατάρτιση αριθμητικών προσομοιωμάτων παράκτιας μορφολογίας και κυματικής διάδοσης καθώς και εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων.

Καθήκοντα
 • Εκπόνηση μελετών λιμενικών και παράκτιων έργων
 • Κατάρτιση αριθμητικών προσομοιωμάτων
 • Επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Σχεδιασμός 2D/3D και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον CAD
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 • Σύνταξη τευχών προμετρήσεων/προϋπολογισμού
Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση ή μεταπτυχιακές σπουδές στα παράκτια έργα
 • Εμπειρία στην εφαρμογή αριθμητικών προσομοιωμάτων
 • Άριστη γνώση Η/Υ, AutoCAD και της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και εφευρετικότητα στην επίλυση προβλημάτων
Προαιρετικά
 • Εμπειρία στην εφαρμογή των προσομοιωμάτων opentelemac
 • Γνώση Python και Fortran
 • Γνώση AutoCAD Civil3D, QGIS

Θέση Περιβαλλοντολόγου

Η εταιρεία μας αναζητά συνεργάτη περιβαλλοντολόγο, πλήρους απασχόλησης, για τη σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών παράκτιων έργων.

Καθήκοντα
 • Κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίου και θεματικών χαρτών σε περιβάλλον CAD/GIS
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
Απαραίτητα προσόντα
 • Δίπλωμα ή/και μεταπτυχιακό στην προστασία περιβάλλοντος
 • Άριστη γνώση Η/Υ, της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση της σχετικής νομοθεσίας
 • Ικανότητα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο (2) ετών
Προαιρετικά
 • Γνώση QGIS
 • Γνώση AutoCAD Civil3D

Θέση Υπαλλήλου Γραμματειακής Υποστήριξης

Η εταιρεία μας αναζητά συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στα γραφεία της εταιρίας μας, για πλήρη πενθήμερη απασχόληση σε ένα ιδιαίτερα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Καθήκοντα
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλίσεων και μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Εκτέλεση διοικητικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθέτησης και της παραγωγής αντιγράφων
 • Εφαρμογή και/ή ανάπτυξη διαδικασιών γραφείου και συστημάτων καταγραφής
 • Παραγγελία και συντήρηση προμηθειών
 • Παροχή υποστήριξης στην σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και προσφορών
Απαραίτητα προσόντα
 • Καλές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, ειδικότερα Word και Excel
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
Προαιρετικά
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις λογιστικής
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη παρακάτω φόρμα.
 • Accepted file types: doc, pdf, docx, Max. file size: 64 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.