Θέση Λιμενολόγου-Ακτομηχανικού

Η εταιρεία μας αναζητά πολιτικό μηχανικό, πλήρους απασχόλησης, για τη σύνταξη μελετών λιμενικών και παράκτιων έργων. Το αντικείμενο περιλαμβάνει εκπόνηση αριθμητικών προσομοιωμάτων παράκτιας μορφολογίας και κυματικής διάδοσης.

Καθήκοντα
 • Εκπόνηση μελετών λιμενικών και παράκτιων έργων
 • Κατάρτιση αριθμητικών προσομοιωμάτων
 • Επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Σχεδιασμός 2D/3D και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον CAD
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων
 • Σύνταξη τευχών προμετρήσεων/προϋπολογισμού
Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση ή μεταπτυχιακές σπουδές στα παράκτια έργα
 • Εμπειρία στην εφαρμογή αριθμητικών προσομοιωμάτων
 • Άριστη γνώση Η/Υ, AutoCAD και της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και εφευρετικότητα στην επίλυση προβλημάτων
Προαιρετικά
 • Εμπειρία στην εφαρμογή των προσομοιωμάτων opentelemac
 • Γνώση Python και Fortran
 • Γνώση AutoCAD Civil3D, QGIS
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη παρακάτω φόρμα.
 • Eπιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: doc, pdf, docx.