Οι μελέτες οδικών έργων αφορούν στη δημιουργία των κατάλληλων οδικών υποδομών ως προς το μέγεθος, το είδος και το μήκος τους, για την ασφαλή σύνδεση και αποτελεσματική διακίνηση προϊόντων και επιβατών μεταξύ οικισμών, κωμοπόλεων, πόλεων, σταθμών και περιοχών ενδιαφέροντος.

Η CNWAY έχει σημαντική εμπειρία στις μελέτες μεταφορών και συγκοινωνιακών έργων, την οποία αξιοποιεί και στο σχεδιασμό των λιμενικών έργων και ειδικότερα στη διαστασιολόγηση του χερσαίου χώρου τους καθώς και για τη σύνδεσή τους με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επιπλέον η CNWAY έχει αξιόλογη εμπειρία στο σχεδιασμό δικτύων ποδηλατοδρόμων ή αποκλειστικών δικτύων ποδηλατοδρόμων. Οι ποδηλατόδρομοι σχεδιάζονται ώστε να ενθαρρύνουν τους ποδηλάτες στην περισσότερη χρήση του ποδηλάτου καθότι παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια. Επίσης τα αποκλειστικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων μπορούν να σχεδιαστούν εκτός των δικτύων μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και της κυκλοφορίας των πεζών.

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
  • Σχεδιασμός οδικών έργων
  • Σχεδιασμός δικτύων ποδηλατοδρόμων
  • Βελτίωση υφιστάμενων οδικών έργων
  • Βελτίωση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων
  • Σύνδεση λιμενικών έργων με το δίκτυο μεταφορών