Οι αλιευτικοί λιμένες αποτελούν μέρος της Ελληνικής παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς εξασφαλίζοντας ασφαλές καταφύγιο για τον ελλιμενισμό και την εξυπηρέτηση πλοιαρίων καθώς και δημόσιο χερσαίο χώρο για την πραγματοποίηση σημαντικών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Οι αλιευτικοί λιμένες εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη διαφορετικών μεγεθών και προσανατολισμού χρήσης (επαγγελματικά και ερασιτεχνικά) με διαφορετική παραγωγικότητα και απαιτήσεις σε υποδομές ελλιμενισμού. Ένας αλιευτικός λιμένας, ανάλογα με το μέγεθός και την δυναμικότητά του, εκτός από συνθήκες ασφαλούς ελλιμενισμού, παρέχει χώρους γραφείων, χερσαίο χώρο επισκευής αλιευτικού εξοπλισμού, κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών, χώρους αποθήκευσης εξοπλισμού και χώρους στάθμευσης οχημάτων. Τα κρηπιδώματα πρέπει να είναι προσβάσιμα από ελαφρά οχήματα για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών (φόρτωση εξοπλισμού και καυσίμων, εκφόρτωση αλιευμάτων κ.α.) και συνήθως αποτελούν τμήμα παραλιακού μετώπου πόλης ή οικισμού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει και εγκαταστάσεις συσκευασίας αλιευμάτων, εμπορικούς ή αποθηκευτικούς χώρους καθώς επίσης και μονάδα παρασκευής πάγου.

Η εταιρία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό αλιευτικών λιμένων έχοντας μελετήσει σημαντικό αριθμό παρόμοιων έργων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Αναγνώριση της περιοχής μελέτης
  • Προκαταρκτικές μελέτες σχεδιασμού
  • Προμελέτες και οριστικές μελέτες
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εκπόνηση μελετών συντήρησης – αναβάθμισής τους
  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • Τεύχη Δημοπράτησης