Τουριστικό Καταφύγιο Μαρμαρίου Ευβοίας

Η νότια «πύλη» του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου σηματοδοτείται από δύο κύριες λιμενικές εγκαταστάσεις, του Μαρμαρίου στην Εύβοια και της Ραφήνας στην Αττική, οι οποίες βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη. Τα τουριστικά σκάφη που επιλέγουν να διασχίσουν το Νότιο Ευβοϊκό, για ένα πολύ μεγάλο μήκος μέχρι τη Χαλκίδα, μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά και μόνο από τις εγκαταστάσεις της Ερέτριας στα βόρεια. Άμεση συνέπεια αυτού είναι η συχνή προσέγγιση τουριστικών σκαφών στο λιμένα Μαρμαρίου και η υποτυπώδης εξυπηρέτησής τους από τις υπάρχουσες υποδομές.

Το πρώην Λιμενικό Ταμείο Μαρμαρίου, ανέθεσε το 2002, στο μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν, το συνολικό σχεδιασμό της επέκτασης και βελτίωσης των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μαρμάρι. Στο σχεδιασμό αυτόν περιλαμβάνονταν και η δημιουργία ζώνης καταφυγίου τουριστικών σκαφών προκειμένου να αναβαθμιστούν οι αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στοιχεία έργου:

• Δυναμικότητα καταφυγίου: 38 σκάφη μήκους έως 20μ
• Συνολικό μήκος κρηπιδότοιχων: 168,0μ από τα οποία τα 78,50μ αντιστοιχούν σε νέο έργο
• Εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη μήκους 80μ
• Συνολική επιφάνεια χερσαίου χώρου: 9.920 τμ επί του οποίου προβλέπεται χώρος στάθμευσης οχημάτων 70 θέσεων, ζώνες πρασίνου και κτίριο διοίκησης