Τουριστικό Καταφύγιο Γυθείου

Η κωμόπολη του Γυθείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή καθώς έχει κομβικό χαρακτήρα ως προς τις μετακινήσεις των κατοίκων, των επισκεπτών αλλά και των αγαθών. Το λιμάνι της πόλης, στο μυχό του Λακωνικού Κόλπου, εξυπηρετεί την εμπορική και επιβατική ακτοπλοϊκή σύνδεση της Πελοποννήσου με το νησί των Κυθήρων και την Κρήτη αλλά δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών. Έτσι, τα τελευταία αναγκάζονται να δέσουν στα παραλιακά κρηπιδώματα που χρησιμοποιούνται από τα αλιευτικά σκάφη. Το 2008 και ύστερα από διαγωνισμό, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανέθεσε στη CNWAY το σχεδιασμό τουριστικού καταφυγίου με στόχο την αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση του σχεδιασμού των έργων απαίτησε επιπλέον τη διερεύνηση των επιπτώσεών τους στη μορφολογία της ευρύτερης ακτογραμμής, μέσω της εκπόνησης ακτομηχανικής μελέτης. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η γεωμορφολογική αναγνώριση που περιλάμβανε κυρίως επί τόπου παρατηρήσεις και βιβλιογραφική έρευνα. Ακολούθησε ο υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά και στη συνέχεια, η κατάρτιση και εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος μεταφοράς του ιζήματος κατά μήκος της ακτογραμμής. Σκοπός των παραπάνω ήταν ο προσδιορισμός του τελικού «σχήματος» της παράκτιας περιοχής, πριν και μετά την κατασκευή των νέων έργων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η περιοχή είναι ακτομηχανικά ανενεργή, ελλείψει διαθέσιμου ιζήματος, με αποτελέσματα να μην επηρεάζεται η μορφή της ακτογραμμής από την ύπαρξη των προτεινόμενων έργων. Το ίδιο ισχύει και για τον πυθμένα ο οποίος βρίσκεται σε ακτομηχανική ισορροπία.

Στοιχεία μελέτης:
  • Εκτίμηση κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά του έργου με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks
  • Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου MIKE και συγκεκριμένα των επιμέρους μοντέλων αποτύπωσης ακτής και πυθμένα (ΜΙΚΕ21 PP), υπολογισμού τοπικών κυματισμών (MIKE21 NSW), υπολογισμού τοπικών θαλάσσιων ρευμάτων (MIKE21 HD) και θαλάσσιας στερεομεταφοράς (MIKE21 ST)
  • Περιοχή μελέτης επιφάνειας περίπου 700 στρεμ. ή αλλιώς 700μx1000μ
  • Εφαρμογή προσομοιώματος για 2 διατάξεις έργων, υφιστάμενη και προτεινόμενη
  • Εξέταση 3 κατευθύνσεων ανέμων, Β, ΒΑ και Α και για εντάσεις 7, 9 και 5Bf αντίστοιχα