Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) Νάξου

Η Νάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, βρίσκεται περίπου στο κέντρο του Αιγαίου. Έχει έκταση 428 τετ. χλμ., μήκος κατά τη διεύθυνση Β-Ν 18 ν.μ., μέγιστο πλάτος 13 ν.μ. και ανάπτυγμα ακτών 80 ν.μ. Απέχει 103 ν.μ. από τον Πειραιά, και 87 ν.μ. από τη Ραφήνα.

Η υλοποίηση του Π.Ε.Α.Λ. αφορά στον κεντρικό λιμένα της Νάξου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, καλύπτει το βορειοανατολικό τμήμα του όρμου Νάξου και εντοπίζεται έμπροσθεν του οικισμού της Χώρας.

Ανάθεση

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Νάξου ανέθεσε στην CNWAY τον Αύγουστο του 2017 την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα Νάξου» σε δύο φάσεις.

Αντικείμενο

Φάση Α:

 • Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
 • Προβλέψεις ροών
 • Διερεύνηση προοπτικών λιμένα (ανάλυση SWOT)
 • Διατύπωση στρατηγικών στόχων σε ορίζοντα 25-ετίας

Φάση Β:

 • Σχεδιασμός της λιμενικής υποδομής σε προκαταρκτικό επίπεδο
 • Περιγραφή και οικονομοτεχνική διερεύνηση των εναλλακτικών αναπτυξιακών προτάσεων
 • Υλοποίηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού λιμένα (business plan) σε ορίζοντα 5-ετίας

Εναλλακτικές λύσεις

Στα πλαίσια της Φάσης Β του Π.Ε.Α.Λ. Νάξου πραγματοποιήθηκε επεξεργασία τεχνικών προτάσεων για την επίλυση των βραχυπρόθεσμών λειτουργικών προβλημάτων του λιμένα. Στα πλαίσια της ως άνω διερεύνησης εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις (Λύση 1, 2 και 3) όσο και η υφιστάμενη κατάσταση (Λύση 0).

Η επιλογή της βέλτιστης λύσης, από τεχνική άποψη, προέκυψε ύστερα από την αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων στην βάση μιας σειράς κριτηρίων που προτάθηκαν από τους μελετητές στις ακόλουθες ενότητες:

 • Λιμενικά
 • Συγκοινωνιακά
 • Περιβαλλοντικά
 • Αρχιτεκτονικά, Πολεοδομικά και Χωροταξικά
 • Οικονομικά

Η αξιολόγηση διακρίνεται στο τεχνικό σκέλος (Λιμενικά, Συγκοινωνιακά, Περιβαλλοντικά Αρχιτεκτονικά, Πολεοδομικά και Χωροταξικά) και στο Οικονομικό, με τα κριτήρια βαρύτητας να διαμορφώνονται σε 0,9 και 0,1 αντίστοιχα.

Η ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων ανέδειξε ως επικρατέστερη τη Λύση 3 η οποία αποτελεί και την προτεινόμενη λύση.

Υποστηρικτικές μελέτες

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των ακτομηχανικών επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων, όπως αυτές καθορίστηκαν στο  Π.Ε.Α.Λ. Νάξου, διεξήχθη ακτομηχανική μελέτη.

Διαβάστε περισσότερα για την ακτομηχανική μελέτη

Προκειμένου να γίνει διερεύνηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων, όπως αυτές καθορίστηκαν στο  Π.Ε.Α.Λ. Νάξου, στην υφιστάμενη κυματική διαταραχή, διεξήχθη μελέτη κυματικής διαταραχής.

Διαβάστε περισσότερα για την μελέτη κυματικής διαταραχής

Στοιχεία Έργου

 • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής ανέρχεται σε 21.120.000€, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ, των κτιριακών και των συγκοινωνιακών έργων καθώς και του κόστους διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων.
 • Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, επέκταση υφιστάμενων και αλλαγές χρήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυναμικότητα του λιμένα
 • Κατασκευή εξωτερικών έργων για την αύξηση της χωρητικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ελλιμενισμού
 • Διαχωρισμός λιμενικών χρήσεων με έμφαση στην λειτουργική αυτονομία και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Χωροθέτηση επιβατικού λιμένα χωρητικότητας 13 σκαφών με δυνατότητα εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιου
 • Χωροθέτηση τουριστικού καταφυγίου χωρητικότητας 193 σκαφών
 • Χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου χωρητικότητας 70 σκαφών
 • Πραγματοποίηση εκβαθύνσεων για την διασφάλιση των λειτουργικών βαθών