Νέας Κούταλης Νήσου Λήμνου

Το αλιευτικό καταφύγιο της Νέας Κούταλης αποτελεί μία από τις παλαιότερες λιμενικές εγκαταστάσεις της νήσου Λήμνου. Τα πρώτα έργα κατασκευάστηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν συμπληρώσεις και επεκτάσεις.

Η λειτουργία τους για τόσο μεγάλο διάστημα καθώς και η πλημμελής προστασία από τους νότιους και νοτιοανατολικούς ανέμους έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση σοβαρών φθορών με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ελλιμενισμού των αλιευτικών σκαφών της περιοχής.

Για τους λόγους αυτούς, η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέθεσε, το 2004, τη μελέτη των έργων επέκτασης και βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου στην σύμπραξη γραφείων με κύριο μελετητή τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010.

Στοιχεία έργου:
  • Δαπάνη κατασκευής: 1,377,000 €
  • Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 173 σκάφη μήκους έως 7,00 μέτρα
  • Συνολικό μήκος νέων κρηπιδότοιχων: 175 μέτρα
  • Συνολικός χερσαίος χώρος 10.420 μ2