Κεντρικός Λιμένας Νήσου Χίου

Ο κεντρικός λιμένας Χίου αποτελεί τη μεγαλύτερη και κύρια λιμενική εγκατάσταση της νήσου, μέσω της λειτουργίας της οποίας πραγματοποιείται η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λοιπό Ελλαδικό Χώρο (νησιωτικό και ηπειρωτικό), καθώς και με την Τουρκία στα ανατολικά. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις κείνται έμπροσθεν της πόλης και αποτελούνται από παραλιακά κρηπιδώματα, ένα προσήνεμο μόλο ΝΑ κατεύθυνσης και έναν υπήνεμο μόλο, ΒΑ κατεύθυνσης. Το άνοιγμα της λιμενολεκάνης είναι προσανατολισμένο προς νοτιοανατολικά με αποτέλεσμα να μπαίνει «φρέσκος» ο αντίστοιχος κυματισμός και να δημιουργεί σημαντική όχληση στα ελλιμενιζόμενα σκάφη.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς κυματικές συνθήκες εντός της λιμενολεκάνης και να προταθούν μέτρα αντιμετώπισης, σε περίπτωση που αυτές είναι δυσμενείς, το πρώην Λιμενικό Ταμείο Χίου ανέθεσε το 2000 την εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης κυματικής διαταραχής, με τη χρήση μαθηματικού προσομοιώματος, στον μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, κατά την πνοή των νοτιοανατολικών ανέμων έντασης 5 έως 8bf, το ύψος κύματος στην είσοδο του λιμένα κυμαίνεται μεταξύ 1,50μ και 2,50μ και στη λοιπή επιφάνεια, ειδικά στο βόρειο τμήμα, από 0,60μ έως 2,00μ. Αντίστοιχα, όταν πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης 4 έως 8bf, το ύψος κύματος στην είσοδο κυμαίνεται από 1,50μ έως 2,50μ και στη λοιπή επιφάνεια από 0,30μ έως 1,00μ. Τα παραπάνω ύψη του κυματισμού δεν κρίθηκαν αποδεκτά και προτάθηκε η προστασία της λιμενολεκάνης μέσω της καθαίρεσης του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου και την κατασκευή νέου με κατεύθυνση βορειοδυτική.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks1
• Προσομοίωση κυματικής διαταραχής με εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου PORTRAY της Seaworks3
• Τρισδιάστατη απεικόνιση του πυθμένα με το πρόγραμμα Land Development Desktop της Autodesk
• Εφαρμογή προσομοιώματος για τα υφιστάμενα έργα
• Εξέταση πέντε (5) κατευθύνσεων ανέμων ως εξής: βόρεια (9 και 8bf), βορειοανατολική (9 και 8bf), ανατολική (8 και 6bf), νοτιοανατολική (8, 7, 6 και 5bf) και τέλος, νότια (8, 7, 6 και 4bf)