Ενετικά Τείχη Ηρακλείου Κρήτης

Τα Ενετικά τείχη του Ηρακλείου αποτελούν το σπουδαιότερο μνημείο της Βενετοκρατίας στην Κρήτη και είναι το καλύτερα διατηρημένο οχυρωματικό έργο της Μεσογείου. Η ανοικοδόμησή τους άρχισε το 1462 και διήρκεσε πάνω από έναν αιώνα, με την πλέον εξελιγμένη εκδοχή της οχυρωματικής τέχνης της εποχής τους. Ήταν τόσο ισχυρά ώστε άντεξαν σχεδόν αλώβητα την εικοσαετή πολιορκία του στρατού της οθωμανικής αυτοκρατορίας την περίοδο 1648 – 1669. Το συνολικό μήκος των τειχών είναι περίπου 7km με τη βόρεια πλευρά τους μήκους 2,5km περίπου να είναι παραθαλάσσια.

Σημαντικό μέρος του παραθαλάσσιου αυτού τμήματος είναι πρακτικά απροστάτευτο από τους κυματισμούς, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες όπως η εκδήλωση υποσκαφών στα τείχη λόγω διάβρωσης στην έδραση τους και η χαλάρωση της συνοχής της δομής τους από την κρουστική δράση των κυμάτων. Προκειμένου για την προστασία των τειχών και με γνώμονα μίας αισθητικά αποδεκτής λύσης, ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε στην εταιρία DENCO ΑΕ τη μελέτη προστασίας του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών τειχών από τη δράση των κυμάτων. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την CNWAY και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2004.

Στοιχεία έργου:

• Δαπάνη έργων προστασίας: 927.750€
• Προστασία με φυσικούς ογκολίθους σε επαφή με το τείχος συνολικού μήκους περίπου 900μ