Εμπλουτισμός και προστασία ακτής ξενοδοχείου Athena Pallas Village – Χαλκιδική

Το Δεκέμβριο του 2015, ο ξενοδοχειακός όμιλος ACROTEL ανέθεσε στη CNWAY την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και ερευνών για τον εμπλουτισμό και προστασία του παραλιακού μετώπου της ξενοδοχειακής μονάδας Athena Pallas Village στη Νικήτη Χαλκιδικής.

Η Νικήτη είναι παραθαλάσσια κωμόπολη και πρωτεύουσα του δήμου Σιθωνίας. Αποτελεί σύγχρονο τουριστικό κέντρο με ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ-μπαρ κατά μήκος της παραλίας, τα οποία συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη κίνηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι παραλίες της Νικήτης χαρακτηρίζονται από τα γαλαζοπράσινα νερά, την άσπρη άμμο και τα πεύκα που φτάνουν ως τη θάλασσα. Απέχει από τη Θεσσαλονίκη 105 χλμ. και από την πρωτεύουσα του νομού Χαλκιδικής, Πολύγυρο, 36 χλμ.

Το αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνει τα:

 • βυθομετρική αποτύπωση και αποτύπωση θαλάσσιας βλάστησης,
 • προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων,
 • ακτομηχανικής μελέτης και
 • αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων.

Η ακτομηχανική μελέτη αποσκοπεί αφενός τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων έργων και αφετέρου την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ακτογραμμή της περιοχής. Η εφαρμογή μαθηματικού προσομοιώματος στερεομεταφοράς και μορφοδυναμικής εξέλιξης της παράκτιας ζώνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ακτομηχανικής μελέτης.

Η προσομοίωση της παράκτιας στερεομεταφοράς έγινε με την υπολογιστική σουίτα TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στη σύζευξη των επιμέρους μοντέλων κυματικής διάδοσης (TOMAWAC και ARTEMIS), υπολογισμού κυματογενών ρευμάτων (TELEMAC2D) και στερεομεταφοράς (SISYPHE). Για την κατάρτιση του μαθηματικού προσομοιώματος πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω υποστηρικτικές εργασίες – δραστηριότητες:

 • επιτόπια έρευνα της ακτογραμμής
 • συλλογή δειγμάτων επιφανειακού υλικού πυθμένα σε διάφορα βάθη
 • βυθομετρική και τοπογραφική αποτύπωση
 • φωτογραφική τεκμηρίωση / αεροφωτογράφηση
 • χαρτογράφηση της θαλάσσιας βλάστησης
 • συλλογή και επεξεργασία ανεμολογικού και κυματικού κλίματος

Το ανεμολογικό και κυματικό κλίμα στα ανοικτά του έργου λήφθηκε από τα μοντέλα Skiron και WAM και αφορούσαν την περίοδο 2001-2010.Ειδικότερα προσομοιώθηκαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του έργου, η κοκκομετρική διαβάθμιση, η χωρική κατανομή και η διαθεσιμότητα του ιζήματος στην περιοχή μελέτης, καθώς επίσης και η χωρική κατανομή των αντίστοιχων συντελεστών τριβής με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πυθμένα. Η ως άνω μεθοδολογία εξασφαλίζει ακριβέστερη απόδοση των φυσικών συνθηκών κατά την παραμετροποίηση του μοντέλου, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των έργων συγκράτησης, εκτιμήθηκε ο απαιτούμενος ετήσιος όγκος αναπλήρωσης με βάση τα κοκκομετρική χαρακτηριστικά του επιλεγμένου υλικού εμπλουτισμού και διαπιστώθηκε ότι τα νέα έργα δεν επηρεάζουν την ήδη διαμορφωμένη ακτομηχανική ισορροπία της περιοχής.

Χαρακτηριστικά μαθηματικού προσομοιώματος:
 • Κατάρτιση μαθηματικού προσομοιώματος με το υπολογιστικό πακέτο TMS (Telemac-Mascaret System) που βασίζεται στη σύζευξη των επιμέρους μοντέλων κυματικής διάδοσης (TOMAWAC & ARTEMIS), υπολογισμού κυματογενών ρευμάτων (TELEMAC2D) και στερεομεταφοράς (SISYPHE).
 • Πλέγμα υπολογισμού διαστάσεων 800x200m, 16.000 κόμβων και 32.000 στοιχείων
 • Εφαρμογή προσομοιώματος για 4 διατάξεις έργων, υφιστάμενη και 3 εκδοχές των προτεινόμενων
 • Διάρκεια προσομοίωσης ενός έτους, 5 κατευθύνσεις κυματισμών, 16 κυματικές περιπτώσεις από 0,37m έως 2,08m.