Βελτίωση οδού Βαλαώρα – Σιβίστα στο Καρπενήσι

Οι οικισμοί Βαλαώρα και Σιβίστα ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Απεραντίων και βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και απέχουν απόσταση 80 km δυτικά του Καρπενησίου. Οι οικισμοί συνδέονταν με χωμάτινο αγροτικό δρόμο μήκους 9,2 χιλιομέτρων, με πολλά δυσμενή χαρακτηριστικά στη χάραξή του (γεωμετρία, ακτίνες, συνεχείς καμπύλες κ.λπ.).

H πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανέθεσε το 2001 με διαγωνιστική διαδικασία τη μελέτη βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού έργου σύνδεσης των οικισμών Βαλαώρας - Σιβίστας στη σύμπραξη γραφείων με βασικό μελετητή και εκπρόσωπο τον Αλβέρτο-Παύλος Γιαμίν.

Στοιχεία έργου:

  • Δαπάνη Έργου 2.700.000€
  • Αναβάθμιση και βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου μήκους 9,2 Κm σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για ταχύτητα μελέτης Ve = 40 – 50 km/h. Το πλάτος της διατομής του οδοστρώματος που επιλέχτηκε ήταν 6μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3μ
  • Πρόβλεψη τριάντα (30) μικρού μήκους σωληνωτών οχετών διαμέτρου 1μ
  • Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κατά μήκος της οδού με διαγράμμιση και πινακίδες καθώς και διαμόρφωση δύο (2) ισόπεδων κόμβων