Βελτίωση Οδών Ρακίτα–Ανάληψη–Κουνινά και Λαναπαγοί–Λεόντιο

Η Αχαϊκή επαρχία και κυρίως το ορεινό της τμήμα, παρέχει πλούσιους φυσικούς πόρους που αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (χειμερινός, αρχαιολογικός, θρησκευτικός κ.α.). Τυπικό δείγμα αποτελούν τα Καλάβρυτα, όμως οι υπόλοιποι οικισμοί δεν ακολουθούν αυτήν την τάση. Αντιθέτως κάποιοι παρουσιάζουν μία τάση εγκατάλειψης ακόμη και από τους γηγενείς κατοίκους τους, που έχει ως αποτέλεσμα τον οικονομικό και πληθυσμιακό μαρασμό τους. Ένας από τους βασικούς λόγους του γεγονότος αυτού είναι η έλλειψη ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οδικού δικτύου τόσο από οικισμό σε οικισμό όσο και πρόσβασης από τα μεγάλα αστικά κέντρα του Αιγίου και της Πάτρας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην περιοχή του οροπεδίου Ρακίτας του Παναχαϊκού όρους, όπου η πλειοψηφία των οδών έχει σημαντικά προβλήματα (δύσκολη χάραξη, χωμάτινη επιφάνεια κ.λπ.).

Οπότε κρίθηκε αναγκαία η αναβάθμιση οδικών τμημάτων που συμβάλουν στην διαδημοτική σύνδεση των όμορων δήμων της περιοχής και ειδικά με το Δήμο Αιγιαλείας, ο οποίος προσφέρει πρόσβαση στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών.

Ενόψη των παραπάνω η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέθεσε έπειτα από διαγωνισμό το 2005 τη μελέτη αναγνώρισης των οδών Ρακίτα – Ανάληψη – Κουνινά και Λαναπαγοί – Λεόντιο σε συνεργάτη της CNWAY, η οποία εκπόνησε τη μελέτη για λογαριασμό του αναδόχου συνεργάτη και την ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2006.

Στοιχεία έργου:

 • Δαπάνη κατασκευής:
  - Τμήμα Ρακίτα – Κουνινά: 4.860.000€
  - Τμήμα Λαναπαγοί – Λεόντιο: 1.470.000€
 • Συνολικά μήκη σχεδιασμού:
  - Τμήμα Ρακίτα – Κουνινά: 12,0χλμ
  - Τμήμα Λαναπαγοί – Λεόντιο: 3,3χλμ
 • Ταχύτητα μελέτης Ve=30 – 40 km/h και για τα δύο τμήματα
 • Πλάτος διατομής οδοστρώματος:
  - Τμήμα Ρακίτα – Κουνινά και τμήμα Λαναπαγοί – Λεόντιο για μήκος 3,1χλμ: 9,00μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ
  - Τμήμα Λαναπαγοί – Λεόντιο για μήκος 0,2χλμ: 7,50μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ
 • Πρόβλεψη και στις δύο περιπτώσεις ερεισμάτων εκατέρωθεν 0,75μ
 • Πρόβλεψη μικρών τεχνικών ως εξής:
  - Τμήμα Ρακίτα – Κουνινά: επτά (7) σωληνωτοί και δεκαεπτά (17) ορθογωνικοί αγωγοί
  - Τμήμα Λαναπαγοί – Λεόντιο: πέντε (5) σωληνωτοί και έντεκα (11) ορθογωνικοί αγωγοί