Βελτίωση οδού Μονή Μακελαριάς–Ρακίτα

Η ενδοχώρα της Αχαΐας είναι μία ελκυστική περιοχή καθώς συνδυάζει τη φύση με τα επιβλητικά της τοπία. Φημίζεται για τους όμορφους οικισμούς της, οι οποίοι περιβάλλονται από διάσπαρτους ορεινούς όγκους με έντονο ανάγλυφο εδάφους. Δύο τέτοιοι οικισμοί είναι οι Λαναπαγοί και η Ρακίτα ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και η Ιερά Μονή Μακελαριάς ένα μοναστήρι με μορφή κάστρου πάνω σε βράχο, χαρακτηρισμένο και ως κρυφό μετέωρο.

Παρόλα αυτά, λόγω ακριβώς του χαρακτήρα της περιοχής αυτής, το οδικό δίκτυο είναι ανεπαρκές, δυσχεραίνοντας τη σύνδεση των οικισμών μεταξύ των και συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στην απομόνωση και ερήμωσή τους. Η οδός που συνδέει τη Ρακίτα με τους Λαναπαγούς αλλά και τη Μονή Μακελαριάς δε θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, μιας και είναι σχεδόν αποκλειστικά χωμάτινη.

Ως εκ τούτου και για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης προς τη Μονή Μακελαριάς από τους οικισμούς στα βόρειά της (Λαναπαγοί, Λεόντιο, Ρακίτα, Κουνινά), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέθεσε έπειτα από διαγωνισμό το 2005 τη μελέτη αναγνώρισης της οδού Μονή Μακελαριάς – Ρακίτα στην μελετήτρια Ευθυμία Χασιακού. Η CNWAY εκπόνησε τη μελέτη για λογαριασμό της αναδόχου, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2006.

Στοιχεία έργου:

  • Δαπάνη κατασκευής: 4.509.000€
  • Συνολικό μήκος σχεδιασμού: 11,6χλμ
  • Ταχύτητα μελέτης Ve=30 – 40 km/h
  • Πλάτος διατομής οδοστρώματος: 9,00μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75μ για μήκος 10,6χλμ και 7,50μ με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00μ για μήκος 1χλμ. Πρόβλεψη και στις δύο περιπτώσεις ερεισμάτων εκατέρωθεν 0,75μ
  • Ανακατασκευή μίας γέφυρας
  • Πρόβλεψη μικρών τεχνικών και συγκεκριμένα δεκαπέντε (15) σωληνωτών και δεκαπέντε (15) ορθογωνικών αγωγών
  • Πρόβλεψη ισόπεδου κόμβου στη συμβολή με τον υφιστάμενο δρόμο προς Λεόντιο