Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαίκαστρου Κρήτης

Η περιοχή του Παλαίκαστρου, στο ανατολικό Λασίθι, παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα κατά τους θερινούς μήνες. Βρίσκεται κοντά σε σημαντικές περιοχές εναλλακτικού τουριστικού ενδιαφέροντος (Φαράγγι των Νεκρών, παραλία και φοινικόδασος στο Βάι) καθώς και σε άλλες όμορφες παραλίες (Κουρεμένος, Κάτω Ζάκρος, Χιόνα κ.λπ.). Το μικρό αλιευτικό καταφύγιο, στο βόρειο άκρο του όρμου Κουρεμένου, αποτελεί το επίνειο του οικισμού και, ταυτόχρονα, τη μοναδική οργανωμένη λιμενική εγκατάσταση στα ανατολικά παράλια της Κρήτης. Σε αυτή αναζητά καταφύγιο το σύνολο του αλιευτικού στόλου της περιοχής, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη συμφόρηση, παρά το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν επιτυχώς το συγκεκριμένο πλήθος, τόσο από πλευράς έλλειψης θέσεων όσο και από πλευράς πλημμελούς προστασίας από τους νότιους και νοτιοανατολικούς κυματισμούς.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω δυσκολίες, προτάθηκε ο σχεδιασμός νέων έργων επέκτασης του υφιστάμενου καταφυγίου. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού του σχεδιασμού, ο τότε Δήμος Ιτάνου, κατά το έτος 2006, ανέθεσε στην CNWAY την εκπόνηση μελέτης κυματικής διαταραχής προκειμένου να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν οι ακριβείς κυματικές συνθήκες εντός της λιμενολεκάνης, μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων. Ο προσδιορισμός αυτός πραγματοποιήθηκε μέσω κατάρτισης και εφαρμογής αντίστοιχων μαθηματικών προσομοιωμάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα προτεινόμενα έργα προσφέρουν αποτελεσματική προστασία στη λιμενολεκάνη από τους Ν και ΝΑ κυματισμούς, σε περίπτωση που οι αντίστοιχοι άνεμοι πνέουν σε ένταση κάτω των 10bf. Παρατηρείται μικρή διαταραχή της τάξης των 0,5μ στην είσοδο του λιμένα και στα κρηπιδώματα του υπήνεμου μόλου που θεωρείται καθόλα αποδεκτή για τα αλιευτικά καταφύγια.

Στοιχεία μελέτης:

• Υπολογισμός των κυματικών χαρακτηριστικών στα ανοιχτά με το πρόγραμμα JONSEY της Seaworks1
• Εφαρμογή μαθηματικού μοντέλου MIKE21 NSW της DHI Software για τον υπολογισμό των τοπικών κυματισμών στον όρμο Κουρεμένου και στην περιοχή του έργου
• Προσομοίωση κυματικής διαταραχής με εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου PORTRAY της Seaworks3
• Τρισδιάστατη απεικόνιση με το AutoCad Civil3D της Autodesk, πλέγμα διαστάσεων 12μx12μ (όρμος Κουρεμένου) και 2,5μx2,5μ (περιοχή έργου)
• Εφαρμογή προσομοιώματος για 2 διατάξεις έργων, υφιστάμενη και προτεινόμενη
• Εξέταση δύο (2) κατευθύνσεων ανέμων, Ν και ΝΑ για εντάσεις ανέμων 10 και 6bf και για τις δύο κατευθύνσεις