Καλαμακίου - Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας

Το 2009 ο πρώην Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας και νυν Λουτρακίου και Αγ. Θεοδώρων διενήργησε διαγωνισμό για την προκαταρκτική μελέτη της διάταξης νέου αλιευτικού καταφυγίου, βόρεια της εισόδου της διώρυγας της Κορίνθου στο Σαρωνικό κόλπο, για την εξυπηρέτηση του τοπικού αλιευτικού στόλου.

Στην προτεινόμενη θέση του έργου οι ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών έχουν κατασκευάσει αυτοσχέδιους ξύλινους προβλήτες, που παρέχουν στοιχειώδεις συνθήκες ελλιμενισμού, χωρίς ουσιαστική προστασία έναντι των ανέμων και των κυματισμών. Επιπρόσθετα, στην προτεινόμενη θέση του έργου έχει παρατηρηθεί διάβρωση της ακτογραμμής η οποία έχει προκαλέσει την απώλεια εδαφών, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο παράκτιες ιδιοκτησίες.

Στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού η εταιρεία μας CNWAY επιλέχθηκε να εκπονήσει μία από τις τρεις εναλλακτικές λύσεις που υποβλήθηκαν.

Στοιχεία έργου:

  • Εκτιμώμενη Δαπάνη Έργου: 3.100.000€
  • Δυναμικότητα αλιευτικού καταφυγίου: 80 σκάφη μήκους έως 20μ
  • Συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων: 368μ
  • Συνολικό μήκος πλωτών προβλητών: 60μ
  • Κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών πλάτους 8.00μ
  • Συνολικός χερσαίος χώρος 10.250 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος στάθμευσης δυναμικότητας 36 οχημάτων
  • Σταθεροποίηση ακτογραμμής της υπό διάβρωση ζώνης