Αεροδρόμιο Νήσου Πάρου

Η Πάρος αποτελεί πόλο έλξης των επισκεπτών καθώς είναι ήδη ανεπτυγμένη τουριστικά ενώ μεγάλο μέρος των μόνιμων κατοίκων απασχολείται σε αυτόν τον κλάδο. Όμως η ανάπτυξη αυτή περιορίζεται από τον ξεπερασμένο και χαμηλής επιχειρησιακής ικανότητας υφιστάμενο αερολιμένα στα νοτιοδυτικά του νησιού. Ο διάδρομος μήκους μόλις 710μ είναι ικανός να δεχθεί μικρά αεροσκάφη με λιγότερους από 20 επιβάτες, ως εκ τούτου η κίνηση αποτελείται εξολοκλήρου από επιβάτες εσωτερικού (περίπου 40.000 επιβάτες το έτος 2014). Η απαίτηση για ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, που θα εξυπηρετεί μεγαλύτερα αεροσκάφη και απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό, είναι επιτακτική καθώς η προοπτική αύξησης της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος της νήσου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, νυν Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανέθεσε τη μελέτη νέου πεδίου ελιγμών του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου σε περιοχή εγγύς του υφιστάμενου στην εταιρία DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με το μελετητή Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν και ολοκληρώθηκε το 2005 ενώ η αποπεράτωση της κατασκευής του διαδρόμου, των τροχοδρόμων και του δαπέδου στάθμευσης ολοκληρώθηκε το 2015.

Στοιχεία έργου:

• Διάδρομος μήκους 1.400μ (με πρόβλεψη επέκτασης στα 2.000μ), πλάτους 45μ και ερείσματα πλάτους 7,5μ εκατέρωθεν. Ζώνη ασφαλείας περιμετρικά του διαδρόμου πλάτους 45μ και 60μ στα άκρα του διαδρόμου. Κύκλοι ελιγμών ακτίνας 45μ στα άκρα του διαδρόμου.
• Δύο συνδετήριοι τροχόδρομοι (βόρειος και νότιος) μήκους 140μ ο καθένας, πλάτους 23μ και ερείσματα πλάτους 7,5μ εκατέρωθεν. Παράλληλος τροχόδρομος μεταξύ βόρειου και νότιου τροχοδρόμου μήκους 144,5μ, πλάτους 23μ και έρεισμα πλάτους 7,5μ μόνο από την πλευρά του διαδρόμου.
• Δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών συνολικής επιφάνειας 26.000μ2 (συμπεριλαμβανομένου του παράλληλου τροχοδρόμου) και έρεισμα πλάτους 3,5μ περιμετρικά του δαπέδου εκτός της περιοχής σύνδεσης με τους δύο τροχόδρομους, όπου συνεχίζει το έρεισμα πλάτους 7,5μ και ακολουθεί μεταβατική ζώνη μήκους 20μ με σταδιακή μείωση του πλάτους στα 3,5μ.
• Περιμετρική οδός συνολικού μήκους 4.130μ και πλάτους οδοστρώματος 5μ. Υπηρεσιακή οδός στην περιοχή του δαπέδου στάθμευσης συνολικού μήκους 792μ με πλάτος οδοστρώματος 5μ σε μήκος 400μ και 5,5μ σε μήκος 392μ.
• Έργα αποστράγγισης με συνολικό μήκος τάφρων 3.430μ, τραπεζοειδούς ή/και τριγωνικής διατομής και τέσσερα μικρά τεχνικά.
• Εγκατάσταση φωτοσήμανσης και τεχνικών βοηθημάτων στο πεδίο ελιγμών.