Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της CNWAY έχει πιστοποιηθεί δεόντως ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ISO 9001: 2015 για εκπόνηση μελετών, σχεδιασμό, επίβλεψη και παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργων πολιτικού μηχανικού. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από την "RIG CERT Management Systems" μέλος του International Accredidation Forum (IAF).