Η εταιρεία CNWAY Σύμβουλοι Μηχανικοί EME "CNWAY" ιδρύθηκε το 2003 από τον Πολιτικό Μηχανικό Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τεχνικών έργων από το 1974.

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση Λιμενικών, Συγκοινωνιακών και Περιβαλλοντικών μελετών. Εδρεύει στα νότια προάστια της Αττικής, σε ένα σύγχρονο γραφειακό χώρο στην περιοχή της Γλυφάδας.

Η CNWAY είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).