Βελτίωση – Επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καμαρίου Κεφάλου Ν.Κω

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Καμαρίου Κεφάλου νήσου Κω εντοπίζονται στην νοτιοδυτική πλευρά του νησιού, έμπροσθεν του ομώνυμου οικισμού. Το Καμάρι απέχει 38 χλμ από την πόλη της Κω και περίπου 2,5 χλμ από την Κέφαλο, προς νοτιοδυτικά, της οποίας αποτελεί και το επίνειο. Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη της περιοχής, τουριστικά σκάφη αναψυχής καθώς και κάποια επιβατική κίνησης από και προς τη Νίσυρο.

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Κω στα πλαίσια δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέθεσε στην CNWAY το Σεπτέμβριο του 2017 την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Τα προτεινόμενα έργα τα οποία προέκυψαν στα πλάισια της μελέτης αυτής στοχεύουν στην λειτουργική βελτίωση αλλά και επέκταση των υφιστάμενων έργων, με στόχο αφενός την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σε μέγεθος πλοίων και αφετέρου την οργάνωση και επέκταση των χρήσεων.

Στοιχεία Έργου:

  • Εκτιμώμενος προϋπολογισμός κατασκευής ανέρχεται σε 4.400.000€, συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ έργων.
  • Αύξηση του μήκους των κρηπιδωμάτων και του χερσαίου χώρου με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του ως εναλλακτικό λιμένα εμπορευματικών και ακτοπλοϊκών λειτουργιών για το σύνολο του νησιού
  • Βελτιστοποίηση του προσανατολισμού των εξυπηρετούμενων πλοίων ως προς τις επικρατούσες κυματικές και ανεμολογικές συνθήκες της περιοχής,
  • Επέκταση υποδομών με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τουριστικών λειτουργιών και πρόβλεψη δυνατότητας προσέγγισης μικρού κρουαζιερόπλοιου μήκους έως 90 μέτρων.
  • Αντιμετώπιση του προβλήματος της προσάμμωσης η οποία περιορίζει την λειτουργικότητα των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων και απαιτεί περιοδικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών
  • Χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου χωρητικότητας 57 επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών
  • Χωροθέτηση αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών χωρητικότητας 20 σκαφών