Αυτήν την εποχή δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών της εταιρίας μας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικό τους και συνοδευτική επιστολή ή συστάσεις στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@cnway.gr