Θέση Ακτομηχανικού

Η εταιρεία μας αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για τη σύνταξη ακτομηχανικών και λιμενικών μελετών. Το κύριο αντικείμενο αφορά την κατάρτιση αριθμητικών προσομοιωμάτων παράκτιας μορφολογίας και κυματικής διάδοσης.

Καθήκοντα
 • Σχεδιασμός 2D/3D και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον CAD.
 • Κατάρτιση υπολογιστικού πλέγματος με χρήση CAD και GIS.
 • Βασική παραμετροποίηση των αριθμητικών προσομοιωμάτων.
 • Επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων.
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με μεταπτυχιακές σπουδές στα παράκτια έργα.
 • Εμπειρία στην εφαρμογή αριθμητικών προσομοιωμάτων.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, AutoCAD και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και εφευρετικότητα στην επίλυση προβλημάτων.
Προαιρετικά
 • Εμπειρία στην εφαρμογή των προσομοιωμάτων opentelemac.
 • Γνώση Python και Fortran.
 • Γνώση AutoCAD Civil3D.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη παρακάτω φόρμα.

 • Eπιτρεπόμενοι τύποι αρχείων: doc, pdf, docx.